Visual Studio Code ZEN Mode

Kao i ostali kod editori, VS Code ima standardni user interfejs.

Standardni explorer sa leve strane gde nam se prikazuju svi fajlovi i folderi projekta, a sa desne editor koji nam pokazuje kontent fajlova koji su otvoreni i spremni za editovanje.

layout

Standardni izgled VS Coda-a :

  • Editor
  • Side Bar
  • Status Bar
  • Activity Bar
  • Panels

Svaki put kada pokrenemo VS Code otvoriće se isti layout kakav je bio u momentu kada smo ga zatvorili.

Tip: CTRL + B sakriva i prikazuje Side Bar

Uporedno editovanje

Možemo otvoriti mnogo editora jedan pored drugog :

  • ALT click na fajl u explorer panelu
  • CTRL + \ deli na pola editor
  • Klik na Split Editor i gornjem desnom uglu
  • Drag and drop fajl u sam editor
  • CTRL + Enter kada pronadjemo fajl sa CTRL + P

layout

Kada imamo više otvorenih editora lako prelazimo s jednog na drugi CTRL + 1,2,3 ...

Zen Mode

VS Code zaista nudi ogromnu pomoć pri editovanju, medjutim često nam pomoćne stvari zapravo smetaju da se koncetrisemo na sam problem i editovanje.

Zen Mode nam upravo pruža mogućnost da sakrijemo kompletan UI osim samog editora (nema Activity Bar, Status Bar, Side Bar, Panel), predjemo u full screen mode i centriramo sadržaj. Najlakši način da predjemo u Zen Mode je shortcut CTRL+K zatim pustimo CTRL i K a pritisnemo Z.

Centralno postavljeni tekst je naročito koristan kada radimo na velikom ekranu. Krajnje linije možemo korigovati mišem ili držati ALT da korigujemo samo jednu liniju.

Zen Mode je kako ja volim da gledam u kod i VS Code mi to omogućava na sjajan način.

Share :