Kako obrisati Git granu

U ovom članku ćemo objasniti kako da obrišete Git granu lokalno i na serveru.

Kada brišemo Git grane ?

Veoma je uobičajeno da jedan Git projekat ima različite grane. One predstavljaju odličan metod rada kada dodajemo novu funkcionalnost(features) ili popravljamo neki bug(fixes). Na taj način izdvajamo novi kod od glavne grane (master - main).

Kada je rad na novoj grani završen preporučuje se brisanje iste.

Brisanje grane lokalno

Git vam neće dozvoliti da obrišete granu na kojoj se trenutno nalazite pa morate preći na neku drugu granu.

npr: git checkout main

Brisanje grane:

git branch -d <branch-name>

npr: git branch -d fix/login

Flag -d će izbrisati granu oko je ona već spojena(merged) ili podignuta na server(push).

Ako želite da prisilno izvršite brisanje grane(svejedno da li je spojena) onda koristite -D flag.

Ovim načinom smo uspešno izbrisali granu sa našeg lokalnog projekta.

Brisanje grane sa servera

Sada ćemo pokazati kako da obrišemo granu i sa srvera (remotely).

git push <remote> --delete <branch-name>

npr: git push origin --delete fix/login

Na ovaj način grana je obrisana sa servera

Možemo i koristiti skraćenu verziju za brisanje grane sa servera:

git push <remote> :<branch-name>

npr: git push origin :fix/login

Svakako pre brisanja grane sa servera uradite:

git fetch -p

Ovde flag -p znaci "prune" tj. kada sinhronizujemo grane, obrisane grane ce biti obrisane i nama u lokalnom projektu.

Napisao Danilo Vešović

Share :