junior

Vue Complete 1

author

Predavač

Danilo Vešović
bookmark

Kategorija

vežbe i zadaci
Vue Complete 1
Pretplata
  • Trajanje kursa 3:49:16 h
  • Video Lekcija25
  • Upisa895
  • JezikSrpski

Vue Complete 1

VueJS je open-source model-view-viewmodel FrontEnd JavaScript framework za izradu modernih user interfejsa i single-page aplikacija.

U ovom kursu upoznaćemo se sa osnovama VueJs-a i naučiti kako da promenimo logiku iz imperativne u deklarativnu.

Kurs je procesu snimanja tako da ga mogu pratiti samo korisnici sa godišnjom pretplatom.


Uslovi korišćenja

Kurs je dostupan samo uz godišnju pretplatu

Kurs sa stranice će biti uklonjen samo ako nastava istog nije više moderna ili važeća.

Srećno učenje !