junior

User filter

author

Predavač

Nikola Dotlić
bookmark

Kategorija

vežbe i zadaci
User filter
Pretplata
  • Trajanje kursa 26:48 min
  • Video Lekcija3
  • Upisa866
  • JezikSrpski

User filter

Jedna veoma zanimljiva vežba od koje sam dosta naučio.

Prvo - šta su promisi i kako pomoću API-a da prikažemo neke podatke na našoj stranici

Drugo - šta su to asinhrone funkcije i kako se koriste.

U ovoj vežbi videćete i live pretragu.


Godišnjim pretplatnicima kurs je aktivan.

Srećno učenje !

 
Uslovi korišćenja

Kada upišete kurs i postane aktivan, imate pristup svim lekcijama kursa dokle god se kurs nalazi na stranici danilovesovic.com

Kurs sa stranice će biti uklonjen samo ako nastava istog nije više moderna ili važeća.

Pregled kursa

  • Video Lekcija 3
  • Trajanje kursa 26:48 min