junior

Sierpinski Trougao

author

Predavač

Danilo Vešović
bookmark

Kategorija

vežbe i zadaci
Sierpinski Trougao
Pretplata
  • Trajanje kursa 18:17 min
  • Video Lekcija2
  • Upisa901
  • JezikSrpski

Sierpinski trougao

Jedan zanimljiv zadatak za vežbanje Javascripta je crtanje Sierpińskog trougla.

Ova vežba je izazovna i zahteva poznavanje osnovnih koncepata programiranja, poput rekurzije i upotrebe matematičkih formula za crtanje geometrijskih figura. Međutim, ova vežba pruža odličnu priliku da se razviju veštine programiranja i kreativnost u rešavanju problema.


Pretplatnicima kurs je aktivan.

Srećno učenje !

 
Uslovi korišćenja

Kurs sa stranice će biti uklonjen samo ako nastava istog nije više moderna ili važeća.

Pregled kursa

  • Video Lekcija 2
  • Trajanje kursa 18:17 min