js puzzle game

author

Predavač

Danilo Vešović
bookmark

Kategorija

vežbe i zadaci
js puzzle game

Cena

Besplatno
  • Trajanje kursa 42:33 min
  • Video Lekcija3
  • Upisa592
  • JezikSrpski

Još jedna vežba javascript-a

U ovoj vežbi napravićemo puzzle-flex game. Mnogo toga da se nauči, priseti, ponovi.

Tri kratke lekcije.

*srećno kodiranje


Uslovi korišćenja

Kurs je aktivan i besplatan tako da ga koristite po želji :)

Pregled kursa

  • Video Lekcija 3
  • Trajanje kursa 42:33 min

Kratka vežba js-a. Puzzle game i flexbox

Način plaćanja

  • > Besplatno
  • > 0 din

Kurs je besplatan. Srećno učenje !