(1) Pitanja i odgovori  

  • Jovan

    Grid može takođe da se napravi rekurzijom :-) makeGrid(100, ``) function makeGrid(num, grid){ grid += `<div class='box' id='${num}'></div>` container.innerHTML = grid num-- num == 0 ? null : makeGrid(num, grid) }

Kako bi ste bili u mogućnosti da postavljate pitanja, morate biti ulogovani.