junior

NodeJs - Semestar 2

author

Predavač

Danilo Vešović
bookmark

Kategorija

NodeJS
NodeJs - Semestar 2
Pretplata
 • Trajanje kursa 3:36:54 h
 • Video Lekcija25
 • Upisa1597
 • JezikSrpski

Vreme je da podignemo znanje NodeJs-a na sledeći nivo!

U toku 4 sata časova naučićemo:

 • Razumevanje http metoda
 • Express framework
 • Koncept middleware-a
 • Kako koristimo static metodu
 • Šta su route parametri
 • EJS templating
 • Prosledjivanje podataka
 • Rasparčavanje koda
 • Body-Parser module
 • MongoDb Instalacija
 • CRUD operacije
 • Mongoimport
 • Konekcija sa bazom
 • Accounts Application
 • Express Router
 • Zadatak
 • Rešenje
 • Single Page Application
 • Kuda dalje

Uslovi korišćenja

Kada upišete kurs i postane aktivan, imate pristup svim lekcijama kursa dokle god se kurs nalazi na stranici danilovesovic.com

Kurs sa stranice će biti uklonjen samo ako nastava istog nije više moderna ili važeća.