junior

NodeJs - Semestar 2

author

Predavač

Danilo Vešović
bookmark

Kategorija

NodeJS
NodeJs - Semestar 2

Cena

25€
 • Trajanje kursa 3:36:54 h
 • Video Lekcija25
 • Upisa1184
 • JezikSrpski

Vreme je da podignemo znanje NodeJs-a na sledeći nivo!

U toku 4 sata časova naučićemo:

 • Razumevanje http metoda
 • Express framework
 • Koncept middleware-a
 • Kako koristimo static metodu
 • Šta su route parametri
 • EJS templating
 • Prosledjivanje podataka
 • Rasparčavanje koda
 • Body-Parser module
 • MongoDb Instalacija
 • CRUD operacije
 • Mongoimport
 • Konekcija sa bazom
 • Accounts Application
 • Express Router
 • Zadatak
 • Rešenje
 • Single Page Application
 • Kuda dalje

Uslovi korišćenja

Kada upišete kurs i postane aktivan, imate pristup svim lekcijama kursa dokle god se kurs nalazi na stranici danilovesovic.com

Kurs sa stranice će biti uklonjen samo ako nastava istog nije više moderna ili važeća.

Način plaćanja

 • > Cena
 • > 3000 din

Uplatu kursa možete izvršiti na račun 265-1040310003490-64

Prilikom uplate navedite sledeće:

Uplatilac: Vaše ime, prezime i email

Svrha uplate: NodeJs - Semestar 2

Uplatu kursa možete izvršiti uplatnicom


primer uplatnice

Kurs će biti aktivan onog trenutka kada se proknjiži uplata.

Uvek možete poslati sliku plaćene uplatnice na itskolaprogramiranja@gmail.com i kurs će biti aktiviran u roku od 10 minuta.

U slučaju bilo kakvog problema obratite se na mail itskolaprogramiranja@gmail.com i rešićemo problem zajedno.