junior

LevelUp FullStack

author

Predavač

Danilo Vešović
bookmark

Kategorija

Live
LevelUp FullStack

Cena

LIVE
  • Trajanje kursa 181:44:09 h
  • Video Lekcija101
  • Upisa83
  • JezikSrpski

Samo za polaznike kursa

Pregled kursa

  • Video Lekcija 101
  • Trajanje kursa 181:44:09 h

Video lekcije casova

101 Video Lekcija