junior

JavaScript vežbe 1

author

Predavač

Nikola Dotlić
bookmark

Kategorija

vežbe i zadaci
JavaScript vežbe 1
Pretplata
  • Trajanje kursa 9:29:21 h
  • Video Lekcija26
  • Upisa903
  • JezikSrpski

JS Vezbe 1

U ovom kursu ćemo videti 20 vežbi koje smo uradili pomoću HTML-a, CSS-a i JS-a.

Koristimo Vanilla JS, bez ikakvih biblioteka

Svako ko je prošao neku osnovu JS-a neće imati velikih problema sa ovim vežbama.

Svaku vežbu ćemo proći detaljno i objasniti kod, liniju po liniju, tako da bi svi uspeli da uradimo ove vežbe i da bi ih razumeli.

Potrebno je osnovno znanje HTML-a, CSS-a - pomoću njih pravimo dizajn našeg projekta.

Glavne sekcije kursa:

  • Vežba
  • Vežba
  • Vežba
  • Vežba
  • Vežba
  • ...

Godišnjim pretplatnicima kurs je aktivan.

Srećno učenje !

 
Uslovi korišćenja

Kada upišete kurs i postane aktivan, imate pristup svim lekcijama kursa dokle god se kurs nalazi na stranici danilovesovic.com

Kurs sa stranice će biti uklonjen samo ako nastava istog nije više moderna ili važeća.