junior

FullStack WebDev

author

Predavač

Danilo Vešović
bookmark

Kategorija

Live
FullStack WebDev

Cena

LIVE
  • Trajanje kursa 153:23:15 h
  • Video Lekcija85
  • Upisa76
  • JezikSrpski

Samo za polaznike kursa

Pregled kursa

  • Video Lekcija 85
  • Trajanje kursa 153:23:15 h

Video lekcije casova

85 Video Lekcija