junior

FullStack LIVE

author

Predavač

Danilo Vešović
bookmark

Kategorija

Live
FullStack LIVE

Cena

LIVE
  • Trajanje kursa 178:54:10 h
  • Video Lekcija97
  • Upisa71
  • JezikSrpski

Samo za polaznike FullStack učionice

Pregled kursa

  • Video Lekcija 97
  • Trajanje kursa 178:54:10 h

Video lekcije sa predavanja

97 Video Lekcija