junior

FullStack LIVE

author

Predavač

Danilo Vešović
bookmark

Kategorija

vežbe i zadaci
FullStack LIVE

Cena

LIVE
  • Trajanje kursa 145:14:32 h
  • Video Lekcija78
  • Upisa73
  • JezikSrpski

Samo za polaznike FullStack učionice

Pregled kursa

  • Video Lekcija 78
  • Trajanje kursa 145:14:32 h

Video lekcije sa predavanja

78 Video Lekcija