junior

CSS Flex

author

Predavač

Nikola Dotlić
bookmark

Kategorija

vežbe i zadaci
CSS Flex
Pretplata
 • Trajanje kursa 58:37 min
 • Video Lekcija13
 • Upisa869
 • JezikSrpski

CSS Flex

CSS Flexible Box nam pruža mogućnost da efikasnije pravimo naš layout, ravnamo elemente i pravilno distribuiramo prazan prostor izmedju elemenata čak i kada nam veličina elementa nije poznata.

U ovom kursu upoznaćemo se sa osnovama Flex-a koji ima sposobnost da menja veličinu elemenata u skladu sa potrebama(fleksibilno).

Sam flexbox može menjati pravac(za razliku od normalnog layout-a) što nam daje specijalne pogodnosti.

Glavne sekcije kursa:

 • Container
 • Grow
 • Shrink
 • Wrap
 • Basis
 • Direction
 • Justify-content
 • Align-items
 • Order

Uslovi korišćenja

Kurs je dostupan samo uz godišnju pretplatu

Kurs sa stranice će biti uklonjen samo ako nastava istog nije više moderna ili važeća.

Srećno učenje !